Menu
Your Cart

Бизнес към бизнес (B2B)

Бизнес към Бизнес (B2B)

Белани 84 ЕООД осъществява B2B дейност в България с екипи, които са специално обучени и могат да Ви предоставят цялостни проекти за климатизация на жилищни, административни, търговски и по-големи промишлени сгради. Нашият стремеж е да Ви бъдем полезни във всеки един момент от вашия проект, на нива оферта, специфициране, проектиране, инсталация, монтаж, пуск, разширения, експлоатация и сервиз.