слънчев колектор за топла вода

Сред най-широко използваните технически решения в съвременните енергийно независими фирми, различни от технологийте за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници, слънчевите колектори за топла вода са най-познати на потребителите. Натрупали значителна експлоатационна история, слънчевите системи не изискват значителна първоначална инвестиция, а и съвременните модели са високо ефективни и могат да се използват целогодишно. Подходящи са за производство на топла вода, както за битово горещо водоснабдяване, така и за отопление в нискотемпературни инсталации, като подово отопление, например. Приложими са както за малки еднофамилни жилища, така и за хотели, басейни и обществени сгради.

 

Елементи и приложна област на инсталациите

 

 

Слънчевите колектори за топла вода позволяват различни варианти на изпълнение и окомплектоване на инсталацията. Обикновено това зависи преди всичко от климатичните особености на района, в който тя ще бъде инсталирана. Задължителни елементи за всяка система са: слънчев колектор и акумулатор. Освен тях, имайки предвид климатичните условия в нашата страна, към системата могат да се включат допълнителен източник на енергия, топлообменник и помпа.

 

В слънчевите инсталации, предназначени за бита, предимно се използват три вида слънчеви колектори за топла вода –

  • плоски панели
  • колектори с вакуумни тръби
  • вакуумни колектори с топинатръби

 

принцип на работа на слънчев панел топла вода

 

Какъв вид колектор ще се използва в дадена инсталация се определя от годишната използваемост на системата.
В приложения, при които системата е предвидена за сезонна работа, се препоръчва използването на плоски слънчеви колектори. Една от причините е относително ниската себестойност, а от там и на слънчевите инсталации, изградени на базата им. За такива, които са предназначени за целогодишна работа, специалистите препоръчват използването на колектори с вакуумни тръби или вакуумни колектори с термотръби. Тези са със сравнително по-сложна конструкция в сравнение с плоските, както и с по-висока ефективност благодарение на вакуума, който се поддържа в тръбите, но съответно са и с по-висока себестойност. Производителите заявяват, че вакуумните колектори с термотръби могат да работят и при минусови температури, ако има слънчево греене.

 

Директни и индиректни слънчеви системи при слънчеви колектори за топла вода

 

 

Съществуват различни критерии за класификация на слънчеви колектори за топла вода. В зависимост от начина на циркулация на водата през колектора се определят като системи с естествена циркулация, известни още като термосифонни или пасивни системи и на системи с принудителна циркулация, наричани активни системи.

 

Съответно всяка от описаните системи би могла да бъде директна или индиректна в зависимост от броя на циркулационните кръгове. Директни са тези, в които в слънчевите колектори за топла вода и мрежата на консуматора се използват един и същ флуид. Предназначени са предимно за малки инсталации в еднофамилни къщи, вили или семейни плувни басейни със сезонна експлоатация. При индиректните системи, двата кръга на топлоносителя – в колектора и този, в консуматора, са разграничени. За осъществяване на топлообмена между двата потока в системата, допълнително се вгражда топлообменен апарат.