Всички климатици, когато работят на топло, се явяват като множител на топлина. В природата нормалният трансфер на енергия е: от тяло с по-висока, към тяло с по-ниска енергия,  при климатика е обратно. Това означава, че вземаме от по - студено тяло и го подаваме към по - топло тяло. Затова трябва да се внесе енергия в тази система. Компресорът на климатика извършва тази работа.

климатици за дома lg

Подобен е случаят с Вашия автомобил. Ако се движите по път с наклон, то автомобилът би се движил дори и при изключен двигател. Но ако се изкачвате нагоре, то двигателят трябва да работи, за да преодолее гравитацията. В този и много подобни примери е необходимо да бъде извършена работа, за да може да достигнем до желаната от нас цел – в нашия случай – отопление с климатици. Под работа тук имаме предвид физичното значение на термина.

Аналогично е и при функционирането на домашните климатици, за да може да се премести топлина от по-студено към по-топло място, се извършва работа от компресора. Той обикновено се намира във външното тяло, като енергията, за извършването на тези действия, идва от електрическата мрежа. Процесите, които протичат, много наподобяват процесите във вашия хладилник или фризер, с тази разлика, че топлинните мощности в климатика са сравнително по-големи. Също така температурните интервали са чувствително по-широки.

Основният принцип на работа на климатика е описан в така наречения Цикъл на Карно (По- детайлна информация за основния принцип в климатиците). Същността на цикъла, използва поведението на флуидите (газове или течности,) при промяна на налягането и температурата. По принцип тези два параметъра са свързани по между си по следния начин: при повишаване на налягането на флуида, при един и същи обем, се повишава пропорционално температурата, и обратно.

климатик домашен
Както виждате основа роля за работата на един климатик играе флуида, който циркулира в системата. Количеството и най-вече качеството му са много важни. Един от качествените му параметри е температурата на кипене. Когато флуидът се разширява (изпарява),  минималната температура, при която все още има изпарение в топлообменика. Това е така, защото, за да може да се отнеме енергия от околната среда и да се спази втория закон на термодинамиката, той трябва да се изпарява при температура по-ниска от външната

 

То това означава, че когато през зимата навън е минус 10 градуса, този флуид трябва да се изпарява поне на -11 или още по-ниска температура. Във Вашия климатик този флуид има събирателното име фреон (между другото, това е запазена търговска марка). Фреоните са много видове, всеки със своите предимства и недостатъци, но са важни за ефективната работа на един климатик. Фреонът е един от трите важни фактора (останалите два са: вида на компресора и качествата на топлообмениците), който оказва съществено влияние на работата на съответния климатик.

Компресорът при домашни климатици

Компресора при домашни климатици
Другият важен компонент на домашните климатици е компресорът. Както казахме той е този, който върши работата, която ни е  необходима, за да работи климатикът по желания от нас начин. Компресорите, които се използват в съвременните климатици, се разделят по различни критерии. Например - технологията, която използват, вида на електромотора, който ги задвижва и т.н. Някой от тях са по-ефективни, други не толкова.

Ефективността тук се мери в това каква част от подадената енергия е използвана за свиване на фреона и каква част се е превърнала в нежелана топлина.  Целта е, не компресорът чрез навивките от меден проводник да отдава топлина, а тя да се отдава от фреона на вътрешното тяло.

Това означава, че енергията, която компресорът черпи от електрическата мрежа, трябва изцяло да се използва за увеличаване на налягането на фреона. Въпреки, че идеална машина няма, целта е да се доближим до по-добрата такава.

Най - ефективните климатици към момента са хиперинверторните, които имат отлично съотношение на енергията, която приемат срещу тази, която отдават.